Thiết kế web

Thiết kế web
QUY TRÌNH THIẾT KẾ WEBSITE
  1. Khách hàng chọn gói thiết  kế.
  2. Khách hàng chọn mẫu website
  3. Khách hàng cung cấp thông tin về tên miền của website để công ty đăng ký.
  4. Công ty sẽ gửi hợp đồng để 2 bên ký kết.
  5. Khách hàng thanh toán theo hợp đồng đã ký kết ( Tiền mặt hoặc chuyển khoản).
  6. Khách hàng cung cấp tài liệu để công ty bắt đầu thiết kế website theo mẫu.
  7. Sau khi hoàn thành, công ty chúng tôi sẽ phối hợp với khách hàng sửa các lỗi mà khách hàng yêu cầu.
  8. Không còn vướng mắc gì công ty chúng tôi sẽ bàn giao quyền quản trị lại cho khách hàng, lúc này coi như hợp đồng đã được kết thúc, chỉ còn hỗ trợ kỹ thuật về sau mà thôi.